Veelgestelde vragen

1. Wie kunnen er donateur worden?

Het Fonds is in de eerste plaats bedoeld voor particulieren en bedrijven die in Nederland belastingplichtig zijn. De fiscale voordelen verbonden aan deelname aan het Fonds zijn namelijk gebaseerd op de Wet op de inkomstenbelasting en de Wet op Vennootschapsbelasting in het kader van de Geefwet, waarmee een flink belastingvoordeel kan worden gerealiseerd. 

Bedrijven kunnen ook kiezen om projecten te sponsoren. Dan gelden de fiscale voordelen niet maar biedt het Helene Kröller-Müller Fonds tal van aantrekkelijke tegenprestaties. 

2. Wat gebeurt er met de opbrengsten van het Fonds?

De opbrengsten van het Fonds worden gebruikt om educatieve projecten te ontwikkelen en te realiseren, noodzakelijke restauraties aan kunstwerken te doen, en bijdragen te leveren grote tentoonstellingen. Op de website kunt u zien voor welke specifieke projecten wij uw hulp nodig hebben. 

3. Kan ik een specifiek project ondersteunen?

Gulden Boekers kunnen hun donatie aan een specifiek project verbinden. We bespreken graag welk project het beste bij u past.

Bedrijven die projectpartner van het Helene Kröller-Müller Fonds willen worden, kunnen ook een project uitkiezen waaraan hun bijdrage wordt besteed en waar zij de naam van het bedrijf aan verbinden. 

4. Kan ik het bedrag ook in één keer betalen in plaats van een periodieke schenking?

Ja, dat kan. Echter, bij een periodieke schenking gelden er geen beperkingen ten aanzien van de fiscale aftrek. Bij een eenmalige schenking is er sprake van een drempel. De aftrekdrempel ligt bij 1 % van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II én III). Met andere woorden, u moet bij een eenmalige gift minimaal 1 % van uw verzamelinkomen schenken om in aanmerking te komen van de giftenaftrek. Dat kan overigens een optelling zijn van verschillende goede doelen waaraan u schenkt. 

5. Hoe groot is het belastingvoordeel precies?

De Geefwet is van toepassing op donaties aan het Helene Kröller-Müller Fonds. Dat betekent dat bij een periodieke schenking de donatie kan worden vermenigvuldigd met 125 %. Hieronder ziet u een overzicht van het belastingvoordeel (IB 52 %):

Voor bedrijven geldt het belastingvoordeel zoals weergeven in onderstaand overzicht:

6. Is de belastingaftrek onbeperkt? 

Nee. De giftenaftrek kent (zowel bij periodieke als bij eenmalige schenkingen) een plafond. 

Voor particulieren geldt dat jaarlijks maximaal 10 % van het verzamelinkomen in aanmerking komt voor de giftenaftrek. 

Voor bedrijven geldt dat het totaal aan aftrekbare giften 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. De aftrek kan worden verhoogd met 50 % van het bedrag in het kader van de Geefwet tot een maximum van € 2.500. De daad- werkelijk te realiseren aftrek is afhankelijk van de specifieke fiscale situatie van het bedrijf.

7. Is de Boekers-pas persoonsgebonden?

Ja, de kaart staat op naam van de Boeker, maar geeft toegang voor twee personen.

8. Tot wanneer is de Boekers-pas te gebruiken?

De pas is geldig vanaf ontvangst tot en geldig tot en met 31 december van het vijfde kalenderjaar. 

9. Moet ik zelf zorgen voor de juridische, financiële en fiscale afhandeling van de participatie?

Stichting Helene Kröller-Müller fonds is u graag behulpzaam bij de afhandeling van uw aangifte.

Met ingang van 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om uw schenking per notariële akte te laten opstellen, om in aanmerking te komen voor de voordelen van de Geefwet. Voor juridische en fiscale aspecten werkt het Fonds samen met de notariskantoren Loyens & Loeff en Dirkzwager advocaten en notarissen. 

10. De berekeningen in de brochure gaan uit van een belastingtarief van 52 %. Hoe ziet de berekening er uit als je in het 42 % tarief valt?

In onderstaand overzicht ziet u wat het voordeel is in het 42 % belastingtarief.

11. Ik ben niet getrouwd, en niet als partner geregistreerd, maar woon samen. Kan ik dan ook samen met mijn partner Gulden, Zilveren of Bronzen Boeker worden? 

Ja, u kunt ook als u samenwoont samen deelnemen aan het Helene Kröller-Müller Fonds. De kaart komt dan op u beider naam te staan en fiscale aftrek kunt u over een of beide inkomens verdelen. 

12. Kan ik mijn periodieke schenking ook bijvoorbeeld voor 10 jaar vastleggen?

Uiteraard zijn periodieke schenkingen voor meer dan 5 jaar zeer welkom. Graag maken we dan een passende afspraak over de tegenprestaties die wij aan een dergelijke donatie kunnen verbinden. 

13. Ik wil in natura schenken. Kan dat? 

Het Helene Kröller-Müller Fonds richt zich op het verzamelen van middelen voor projecten, en houdt zich niet bezig met aankopen en schenkingen voor de collectie van het museum. Wij adviseren u graag met wie u dan het beste contact kunt opnemen bij Kröller-Müller Museum. 

14. Wie beslist waar het geld van het Helene Kröller-Müller Fonds aan wordt besteed?

Het Helene Kröller-Müller Fonds besteedt de bijeengebrachte bijdragen uitsluitend aan projecten op het gebied van restauratie, educatie en blockbustertentoonstellingen van het Kröller-Müller Museum. Het museum dient verzoeken voor projecten in bij het Helene Kröller-Müller Fonds. Het onafhankelijke bestuur van het Fonds beslist.