Wordt u Partner van het Helene Kröller-Müller Fonds?

De basis voor het Kröller-Müller Museum werd gelegd door het echtpaar Kröller-Müller. Dankzij het idealisme en liefde voor kunst van Helene, en dankzij het kapitaal dat haar vader en haar echtgenoot met het bedrijf verdienden, kunnen wij nu genieten van deze unieke collectie in zijn prachtige omgeving. En u kunt, als ondernemer of fonds, ertoe bijdragen dat deze collectie in topconditie blijft, ook voor toekomstige liefhebbers.

Met uw bedrijf of fonds kunt u op twee manieren uw bijdrage leveren aan het Helene Kröller-Müller Fonds:

als projectpartner - in dat geval steunt u speciale projecten of tentoonstellingen. Welke dat zijn, kan in nader overleg bepaald worden: het is bijvoorbeeld mogelijk om de naam van uw bedrijf of fonds te verbinden aan een specifiek project. 

als founding partner – in dat geval biedt u ondersteuning aan het Helene Kröller-Müller Fonds zelf.

Over de mogelijkheden om bij te dragen, de specifieke doelen die u wilt steunen en de tegenprestaties die u kunt verwachten, gaan we graag een persoonlijk gesprek met u aan.

Hof Hoorneman Bankiers

Nieuwe projectpartner van het Fonds.

Logo Hof Hoorneman Bankiers

Lees verder

Gerrit Zalm CEO ABN AMRO

Founding partner

Mede dankzij het Helene Kröller-Müller Fonds blijft deze collectie toegankelijk voor een groot publiek en kan het museum zijn educatieve aanbod blijvend vernieuwen. ABN AMRO draagt daar, als eerste Founding Partner van het fonds, graag een steentje aan bij.